Κοσμικά Συαναξάρια. Τῆς Στελιανής τοῦ Παγκράτη...Ὁ λόγος τῆς Στελιανῆς δέν ἔχει  καθόλου "ἐγώ".
Μηδέ ἄποψη δική της ἔχει. 
Σά θέλει νά μιλήσει λόγους παλαιϊνῶν ἐκστομεῖ.
Σέ βεγγέρα στό σταυρί (τόπος συνάντησης τῶν γειτόνων) 
κουβεντιάζαμε γι΄ ἀρρώστιες καί βάσανα.  
Ὡς σιωπήσαμε τήν ἀκούσαμε νά λέει· 
"Ὁ κύρης μου ἤλεγε· ὁ καθανείς μας κουβαλεῖ 
τόν θάνατο στή τσέπη του".
 Τίποτα  ἄλλο. 
Ἐτούτο τόν λόγο ἄκουσε 
κι ἤτανε ἀληθινος κι ἐτοῦτον λέει.

Ὁ προπάππους της ἤτανε παπᾶς 
κι ἔδιωξε τίς "ἀγγρίδες" (ἀκρίδες) 
μέ τό σταυρό στό χέρι καί πέσανε στή θάλασσα 
κι ἐλευθερώθηκε τό χωριό ἀπό δαῦτες.

Δόξα σοι ὁ Θεός


No comments: