Και ετοιμαζότουνα να φωνάξει δυνατά
για να δείξει πως δεν απέθανε.
Η γυναίκα της Ζάκυνθος

No comments: