Ἡ κ. Χρυσούλα...Πηγαίνοντας στό ξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀξημέρωτα,  τήν συνάντησα στό μπακάλικο της. Ἐκείνη μοῦ ἔδειξε τόν δρόμο νά φτάξω στό ὀροπέδιο. Τέτοιαν ὥρα ποιόν νά ρωτοῦσα, ποιός ἄλλος θάτανε ξυπνητός;  Ἐπιστρέφοντας, σταματῶ νά τήν εὐχαριστήσω. Μοῦ ΄δωκε ἀμύγδαλα, λαδερά κουλουράκια πού εἶχε ἐκείνη φτιάξει, τήν εὐχή της, κι ἀκουσα ἐτοῦτα τά λόγια ἀπό τά χείλη της·  Ὁ ἄντρας μου ἤτανε καλός ἄνθρωπος, χριστιανός. Καί δούλεψε καί σπούδασε τά παιδιά μου.Μπακάλικο εἶχε. Μία ἀπέραντη εὐχαριστία, εὐγνωμοσύνη ἁπλωνότανε στό πρόσωπό της. Δίπλα της ἡ φωτογραφία τοῦ ἄντρα της μέ τό καντήλι ἀναμμένο. Τό 1925 γεννήθηκε ἡ κ Χρυσούλα. Δόξα σοι ὁ Θεός.
μ. Εὐτυχιανός...


 Τό Σάββατο τῆς Τυρινῆς μ' ἄνοιξε τό κελί του
κι ἔλεγε ἱστόρισες παλιές καί λόγια ξεχασμένα.
         Τήν ἀρχοντιά του ἐθώρουνα, τό μόχθο τῆς χαρᾶς του 
           κι εἶπε τόν πόνο ἑνός πουλιοῦ πού ἄλλος δέν γατέχει.
Γραφή ΄ναι ἀπό τό χέρι του ἐτοῦτο τό τραγούδι
πού τό ΄λέγε μιά θειά τυφλή στή μάνα του ν' ἀρνεύει.

Κοσμικά συναξάρια... ὁ Βασίλης...Ὁ κ. Βασίλης, 83 χρόνων, ἔχει alzheimer. Τόν διακονεῖ ἀγαπητικά μόνο ἡ γυναίκα του.Ἔρχονται στόν ἅι Ματθαῖο. Τῆς βαστᾶ τό χέρι σφιχτά συνεχῶς καί κοινωνοῦνε κάθε Σάββατο καί Κυριακή. Ἄνοιξε Βασίλη τό στόμα, τοῦ λέει ὁ π. Ἀντρέας, καί τό ἀνοίγει. Κλεῖσε το τώρα, κι ἐκεῖνος τό κλείνει καί τόν παίρνει ἡ κ. Ἐλένη παραπέρα. Στό λίγο φῶς καί στόν πολύ κόσμο ὁ Βασίλης δυσκολεύεται. Κάθεται συνήθως στό διπλανό μου στασίδι. Τοῦ σφίγγω τό χέρι καί νοιώθοντας ἀσφάλεια μένει ἕως τό τέλος τῆς λειτουργίας χωρίς νά σφίγγει πολύ τόν καρπό τῆς γυναίκας του, πού σταυροκοπιέται συνεχῶς καί τρέχουνε δάκρυα τά μάτια της. Μέ κυτάζει κι ἄλλοτε νοιώθω πώς μέ γνωρίζει ἄλλοτε ὄχι. Τόν ἀγκαλιάζω κι εἶναι ἀνέκφραστος. Ὅμως κάποιες φορές χαμογελᾶ καί μοῦ λέει... πάλι ἐδῶ εἶσαι ; Οἱ λέξεις του ἐλάχιστες, τεμαχισμένες λές κι εἶναι μωρό πού τοῦ μάθανε κάποιες μέ τό ζόρι καί τίς λέει μόνο ἄν κάτι τό ἐνοχλεῖ. Τελειώνει ἡ λειτουργία καί πᾶμε βόλτα στό λιμάνι. Βλέποντας τή θάλασσα ὁ κ. Βασίλης ἀνέλπιστα ἀρχίζει νά μιλεῖ. Ὅμως μιλεῖ μόνο γιά τά παιδικά του χρόνια. Στήν Τρυπητή πώς ἔκανε μπάνιο,  στό μόλο πού πήγαινε βόλτα καί τό πρόσωπό του φωτίζεται. Ἑπιστρέφουμε. Πότε θά ξανάρθεις, μέ ρωτᾶ. Τήν Κυριακή, τοῦ λέω.  Αὔριο νά ρθεῖς, μοῦ λέει, αὔριο νά πᾶμε βόλτα, ἥσυχος καί γαλημένος. Φαίνεται ὅτι τά παιδικά χρόνια καί ἡ θάλασσα  δέν ξεχνιοῦνται. Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἐτοῦτος ὁ καιρός εἶναι σκληρός γιά τούς ἀνθρώπους.Μικρό Συναξάρι...τοῦ Μιχάλη


Ὁ Μιχάλης δέν εἶχε προφτάξει τά ἑξήντα. Συναντιώμαστε τά καλοκαίρια στό χωριό. Κρύο, ὑγρασία στό πατρικό, δέν εἶναι εὔκολο νά ἔρχομαι καί τόν χειμῶνα, μοῦ ἔλεγε, δίχως νά τόν ρωτῶ περισσότερα. Ὅμως εἴχαμε χαρά πού ἀνταμώναμε μιά δυό φορές τόν χρόνο καί μιλούσαμε περισσότερες στό τηλέφωνο. Ἔμενε στήν Ἀθήνα, ἀνύπανδρος. Πήγαινε τακτικά στά Ἰεροσόλυμα καί διακονοῦσε ἕνα μετόχι του στήν Ἀθήνα. Τίς εὐλογίες τοῦ Παναγίου Τάφου νά ἔχεις, εὐχόταν. Τό πρόσωπο του ἀσκητικό, μειλίχιο, πελιδνό,  φεγγοβοῦσε χαρά ἄλλης βιοτῆς. Βρεθήκαμε στό πατρικό του τό καλοκαίρι. Τούς φωτογράφησα χωρίς ἴχνος ὑποψίας τῆς μελλούσης αἰωνιότητας. Τέλεια. Πρίν τά Χριστούγεννα μπῆκε στήν ἐντατική. Πρίν ἀπό χρόνια ὁ Μιχάλης εἶχε ἁρρωστήσει καί οἱ γιατροί τόν εἴχανε ξεγράψει. Ὅμως αὐτός ζοῦσε, ἀνέλπιστα. Κάθε ἡμέρα ζωῆς του τήν θεωροῦσε εὐλογία καί δωρεά, εὐχαριστημένος ὑπερβολικά πού κατήργησε τόν προδιαγεγραμμένο θάνατο τῶν θεραπόντων, μοῦ εἶπε ἕνας κοινός φίλος γιατρός, δοξάζοντας  τόν Ὕψιστο ἐκ καρδίας  συνεχῶς γιά τό μεγάλο του ἔλεος. Προχθές ἐκοιμήθη. 
Θά κυτάζω πάντα τήν ἄδεια καρέκλα του στήν κάτω Παναγία ἕως νά ξανασμίξωμε ἕνα ἄλλο καλοκαίρι, μέ τόν Μιχάλη, ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, πού ἀξιώθηκα φίλο. Αἰωνία του ἡ μνήμη.

Κοσμικά Συναξάρια... Τῆς Στελιανῆς... Ἡ Παναγία γατέχει.


Μεγάλωσα στό σπίτι τους στό χωριό. Κεντᾶ δαντέλες μέ σταυρούς καί στολίδια. Ἐχθές κουβεντιάζαμε στό πόρτεγο τοῦ σπιτιοῦ της, ἀπαράλλαχτα ἴδιο ὅπως τό ἔκτισε ὁ τριπάππους της,  καί τήν ρωτοῦσα γιά τά κεντήματά της. Πόσες δαντέλες ἔχεις πλέξει Στελιανή ; Ἡ Παναγία γατέχει, μοῦ ἀπάντησε. Ἐξέλαβα τήν ἀπάντηση ὡς λεκτικό της ἰδίωμα καί συνεχίσαμε τή συνομιλία. Τήν ξαναρώτησα, κι ἐκείνη πάλι ἀπάντησε· Ὁ Χριστός ξέρει, θαρρεῖς κι ἔκρυβε κάτι μέ τήν ἀπάντησή της. Συνεχίζοντας εἶπε γιά τόν ἀντρα της... Μετά πού πέθανε ὁ Περικλῆς ἤρθανε θεριά στό σπίτι μου. Τότες κατάλαβα πώς ἔλλειψε ἀπό τό σπίτι της, κάποιος μπῆκε, ἄνοιξε τήν κασέλα καί τῆς ἔκλεψε ὁλόκληρη τήν τσάντα μέ ὅλα της τά πλεχτά. Ἀλήθεια εἶναι. Δέν μέ πειράζει, ὅμως ἐδά δέν ἔχουνε τίς ἴδιες κλωστές. Αὐτό τήν ἐνόχλησε μόνο.  Τή θαύμασα, γιατί τό πρόσωπό της ἤτανε ἤρεμο καθώς μιλοῦσε γιά τόν κλεμμένο κόπο της, ἡ Στελιανή τοῦ Παγκράτη.  
Δόξα σοι ὁ Θεός.


Μικρό συναξάρι τῷ κοιμηθέντι Γέροντι Ἰωαννικίῳ Ἀνδρουλάκῃ (1924- ἁγ. Νικολάου 2017)

Πλήρης ἡμερῶν ἀνέπτη πρός τόν πόλον
Γέρων πολιός κόμῃ τε καί φρονήσει
ὁ Ἰωαννίκιος ἐν Βαχῷ Βιάννου,
ἁπλοῦς, ταπεινός, θεόφρων τε καί σώφρων,
θεοσεβής βοηθός τε τῶν πασχόντων,
πλήρης ἀγάπης καί ἐλεημοσύνης,
Ἀνανίαν Ὅσιον ὁ ἀναδείξας.                     Δημήτριος παπα-'Εμμανουήλ Δασκαλάκης


Κοσμικά Συναξάρια. Ὁ Νικόλης τοῦ Μιλάκο, ὁ τσαγκάρης.Ὁ Νικόλης τοῦ Μιλάκο ὁ τσαγκάρης εἶναι ἑννενήντα πέντε χρονῶν. Φτιάχνει ἀκόμα μερακλίδικα στιβάνια, παπούτσια μέ καλαπόδι καί ἀξαμάρι καί μεραμετίζει τά τρυπημένα τῶν χωριανῶν μας. Προσέχει τή γυναίκα του τή θειά μου τήν Εἰρήνη, Ἐρήνη πῆρε μά πόλεμο βρῆκε λέει χαριτολογώντας, ὁδηγεῖ σκαφτικό, εἶναι ψάλτης καί διαβάζει τήν Ἁγία Γραφή ὅποτε κουραστεῖ ἤ τύχει νά μήν ἔχει δουλειά. Στά νειάτα του ξακουστός μερακλῆς. Περνῶ ἀπό τό τσαγκαριό καί λέω του κάθε φορά· Μπάρμα, πές μου κάτι. Κι ἐκεῖνος μοῦ λέει ἱστορίες καί παραμύθια καί μαντινάδες καί σοφίες κι ὅλη του τή ζωή. Καί σά φεύγω μοῦ δίνει τήν εὐχή του. Προχθές μοῦ ἀφηγήθηκε ἐτούτη. Τήν μαγνητοφώνησα καί τήν μεταφέρω ἐπακριβῶς.
  
Ἕνα καιρό κάποιος ἤθελε νά γίνει εύτυχής. Καί πῆγε στίς μοιράρηδες καί εἶπε ΄νε· ἴντα δά κάνω μπρέ νά γενῶ εὐτυχής ; Λέει· πήνε νά βρεῖς ἕνα εὐτυχή ἄνθρωπο νά σοῦ δόσει ἕνα πουκάμισο νά τό βάλεις νά γενεῖς κι ἐσύ εὐτυχής. Ὁ ἄνθρωπος ἐσκέφτηκε ὅτι ἐκείνα τή ἐποχή ὁ πιό πλοῦσος βασιλιάς  τοῦ κόσμου ἤτανε στήν Ἀγγλία. Λέει· ἐγώ δά πάω νά τοῦ ζητήξω νά μοῦ δόσει κι ἐμένα ἕνα ποκάμισο νά τό βάλω. Ἐπῆε  λοιπόν, τόν ἤπιασε, λέει ἔτσι κι ἔτσι, ξέρω ὅτι εἶσαι ὁ εὐτυχέστερος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου καί ἤρθα νά μοῦ δόσεις ἕνα ποκἀμισο ἀπό τά δικά σου νά εὐτυχίσω κι ἐγώ. Λέει του· ε, κακομοίρη μου ἐγώ ΄μαι ὁ πιό δυστυχής τοῦ κόσμου. Λέει, γιάντα; Καί λέει του· γιά νά κάθομαοι ἐπαέ πού κάθομαι ἐσκότωσα τόν ἀδερφό μου. Λοιπόν ἐσκώθηκε ὁ ἄνθρωπος κι ἐμίσεψε. Κι ἐπέρασε ἀπόνα μέρος κι εἴχανε γλέντια μυστήρια, ἕνα τ' ἄλλο, καί θωρεῖ μιά κοπέλλα καί χόρευγε κι εἴπε ΄νε·  κεράσετέ τη τή μυστήρια. Καί λέει·  ἐτούτη ΄νιά ΄ναι κι εὐτυχισμένη. Καί σιμώνει κοντά καί τῆς λέει· Κοπέλα μου θωρῶ πώς εἶσαι εὐτυχισμένη. Νά μοῦ δόσεις θές κι ἐμένα ἕνα ποκάμισό σου νά γενῶ κι ἐγώ εὐτυχής. Λέει του· παιδί μου ἐγώ ΄μαι ἡ πιό δυστυχισμένη τοῦ κόσμου. Λέει της, γιάντα; Λέει του· θωρεῖς ἐκιονά πού κάθεται ἐκειέ  χάμε; ἐκειόνα  θέλω μ' αὐτός δέν μέ θέλει. Λοιπόν φεύγει κι ἀπό ΄κεῖ,  λέει, δέν βρίσκω εὐτυχία.  Ἤρχουνταί ΄νε  λοιπόν ἐπάνω καί θωρεῖ ἕνα βοσκό καί κάθουνταί ΄νε κι εἶχε καμμιά δεκαρά πρόβατα κι ἤπαιζε ἕνα θιαμπόλι καί τραγούδιε ΄ναι. Λέει· ἐτοῦτός ΄σᾶς εἶναι εὐτυχής. Καί σιμώνει κοντά καί τοῦ λέει· Κουμπάρε, εἶσαι ὁ πιό  εὐτυχής τοῦ κόσμου. Λέει του· ναί παιδί μου, ἐγώ εἶμαι ὁ πιό εὐτυχής τοῦ κόσμου μέ τά προβατάκια μου ἐπαδέ, μέ τά τραγούδια μου. Λέει· νά μοῦ δόσεις κι ἐμένα ἕνα πουκάμισό σου νά τό βάλω νά εὐτυχίσω. Λέει· ντά δέν ἔχω παιδί μου μόνο ἐτοῦτονά πού φορῶ. Ἀκοῦς ἐδά, κι ἔτσι εὐτυχία δέν ὑπάρχει. (μικρή σιωπή καί συνεχίζει) 
Ἡ εὐτυχία κι ἡ χαρά δέν εἶναι κομπολόι
καθένας ἔχει στήν καρδιά κάτι καί τόνε τρώει
Θά τό φωνιάξω δυνατά ὁ κόσμος νά τό μάθει
πώς δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρίς καϋμούς καί πάθη
Οὗτος ὁ κόσμος εἶναι βαθύς, κιανείς δέν τόνε βγάνει
κι ὅποιος τά ντρέτα προπατεῖ κερδίζει μά δέν χάνει.

Κοσμικά Συαναξάρια. Τῆς Στελιανής τοῦ Παγκράτη...Ὁ λόγος τῆς Στελιανῆς δέν ἔχει  καθόλου "ἐγώ".
Μηδέ ἄποψη δική της ἔχει. 
Σά θέλει νά μιλήσει λόγους παλαιϊνῶν ἐκστομεῖ.
Σέ βεγγέρα στό σταυρί (τόπος συνάντησης τῶν γειτόνων) 
κουβεντιάζαμε γι΄ ἀρρώστιες καί βάσανα.  
Ὡς σιωπήσαμε τήν ἀκούσαμε νά λέει· 
"Ὁ κύρης μου ἤλεγε· ὁ καθανείς μας κουβαλεῖ 
τόν θάνατο στή τσέπη του".
 Τίποτα  ἄλλο. 
Ἐτούτο τόν λόγο ἄκουσε 
κι ἤτανε ἀληθινος κι ἐτοῦτον λέει.

Ὁ προπάππους της ἤτανε παπᾶς 
κι ἔδιωξε τίς "ἀγγρίδες" (ἀκρίδες) 
μέ τό σταυρό στό χέρι καί πέσανε στή θάλασσα 
κι ἐλευθερώθηκε τό χωριό ἀπό δαῦτες.

Δόξα σοι ὁ Θεός


Κοσμικά Συναξάρια. Τό Μαρινιώ τοῦ Λεωνίδι...

Κάθε Σάββατο τό Μαρινιώ στό σπερνό θυμιάζει. 
Καί μαζί μέ τούς ἁγίους λιβανίζει καί τούς ἀρχαίους
πού ὁ γιός της ὁ Γιάννης ἔχει ζωγραφίσει 
κι εἶναι κρεμασμένοι στούς τοίχους τοῦ καφενείου τους.
-Μάνα, τῆς λέει, ἐτοῦτοι δέν ἤτανε χριστιανοί...
-Δέν πειράζει παιδί μου κι αὐτοί ψυχή ἔχουνε.
Ὡς ἄλλη ἱέρεια, μοῦ ἐλεγε ὁ φίλος μου.
Τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο....

Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, 
ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ, 
μή χωρίσης με, Νυμφίε ἐπουράνιε.


Δόξαστ. ἐσπερινοῦ ἁγ. Παρασκευῆς
Μικρό συναξάρι τῆς Σταυρούλας..... ἕξι χρόνια ἀπό τήν κοίμησή της..


 Ἀντί Συναξαρίου

«Δέν νοιώθω θύμα, οὖτε το κακομοίρικο νοιώθω. Ἐγώ νοιώθω μια δύναμη, νοιώθω τόση δύναμη, τόσο γλύκα… Δεν σοῦ λέω ὅτι θα γίνω καλά, μα δεν λυποῦμαι. Πῶς νοιώθω τον θάνατο; Θἄναι ἕνα ἀπό τα πιο γλυκά πράματα τῆς ζωῆς μου. Πῶς ὅταν γέννησα το παιδί μου… και ἀκόμα πιό ἀνώτερο. Ἕνα ἄγγιγμα… Ἔτσι το νοιώθω. Θα με σηκώσει και θα με πάρει μαζί Του. Πού θα με πάει; Ἐκεῖνος ξέρει πιο καλά ἀπό μένα. Πάντωςσίγουρα ἐκεῖ που πάω θἄναι γλυκά. Δεν θἄχω πόνο, θα βλέπω, θα περπατάω, και θἄμαι εὐτυχισμένη. Και θα σᾶς βλέπω και ὅλους. Θα σᾶς βλέπω ὅλους τι κάνετε. Κι ἅμα με θυμώνετε μπορεί να σᾶς βαρῶ καμμιά στο κεφάλι. Ἔτσι εἶναι, εἶπε γελώντας.
Δέν ἔχω φόβο ρέ παιδιά, το καταλαβαίνετε αὐτό.. Ὅταν ἀρρώστησα εἶχα πολύ φόβο. Τώρα δεν ἔχω. Ὁ καρκίνος εἶναι ἕνας πολύ σκληρός δάσκαλος. Ἀλλά εἶναι δάσκαλος. Κι΄ ἐγώ εἶμαι ἕνας πολύ σκληρός ἄνθρωπος για να καταλάβω και να ἀκούσω. Κι ἐμένα δέν μοῦ φτάνανε ο δικός μου νοῦς κι οὖτε οἱ ἄνθρωποι για να μάθω. Ἤθελα σφαλιάρες… και δόξα Σοι ὁ Θεος μοῦ ἤρθανε. Ἀκόμα και να με πάρει, δόξα σοι ὁ Θεός πού ἦρθε. Γιατί ἦρθε για να μάθω και ὄχι για να με τιμωρήσει για κάτι. Δεν ἔχω τόσες ἁμαρτίες για να τιμωρηθῶ τόσο. Ἄσε που ἡ χριστιανική ἐκκλησία, ἐγώ γι αὐτό πῆγα στην χριστιανική ἐκκλησία και ὄχι ἐπειδή εἴμαστε σε μια χώρα χριστιανῶν ὀρθοδόξων - και μόνο γι αὐτό - δέν εἶναι τιμωρός. Εἶναι συγχωρός. Αὐτό πιστεύω και τὄχω συζητήσει κι ὅλας με πνευματικούς. Δεν εἴμαστε προτεστάντες πού αὐτομαστιγώνονται για να συγχωρεθοῦνε οἱ ἁμαρτίες τους ἤ οἱ καθολικοί που ἔχουνε το κομμάτι τῆς τιμωρίας. Μ’ ἀρέσει που ἐξομολογήθηκα στον πατέρα Στ. και ὅτι και να τοῦ εἶπα, μου ἔλεγε.. παιδί μου κι ἐγώ ἔκανα κι αὐτό κι ἐκεῖνο…. ἐσύ τι εἶσαι ; Ἕνας κοινός θνητός εἶσαι και μοῦ λές για ἁμαρτίες τέτοιες ; Αὐτά μοῦ εἶπε ο παπᾶ Στ. Ἐγώ δεν μπορῶ τούς δογματικούς, ἀντιδρᾶ το πνεῦμα μου. Μπορεῖ να εἶναι ἀναρχικό, τι να κάνω. Πάντα ἀμφισβητοῦσε. Δέν θα μποροῦσα να μάθω να μοῦ λέει, γιατί ἔκανες αὐτό, αὐτό, θα τιμωρηθεῖς. Ἔτσι δεν θα ξαναπήγαινα να ἐξομολογηθῶ. Ἀλλά ὁ πατήρ Στ. τοῦ λές κάτι και σε χαιδεύει τόσο ὁλόγλυκα… Δεν σου λέει ἔκανες αυτό, ἐκεῖνο, πρέπει να τιμωρηθεῖς πενήντα φορές, να προσκυνᾶς ἀπό το πρωί μέχρι το βράδυ, τέτοια πράματα. Ἐγώ κλωτσάω σ’ αύτά. Ἐγώ θέλω να με ὑποτάξεις με ἀγάπη. Ἔτσι εἶμαι. Τον κλῆρο τον ἀμφισβήτησα ἕνα μεγάλο διάστημα. Ἄλλο ἡ θρησκεία κι ἄλλο παπάδες ἤ δεσποτάδες. Δεν εἶναι αὐτοί ἡ ἐκκλησία, Δεν εἶναι αὐτός ὁ Θεός. Ὁ Θεός εἶναι ΑΓΑΠΗ και μόνο ΑΓΑΠΗ. Ὅποιος δεν το καταλάβει αὐτό, δεν ἔχει καταλάβει τίποτα ἀπό τον Θεό. Τίποτα. Εἶναι ἕνας τυφλός ἄνθρωπος κι ἀς εἶναι ἀπο το πρωί μέχρι το βράδυ μες στην ἐκκλησία. Μόνο ΑΓΑΠΗ εἶναι ὁ Θεός. Τίποτα ἄλλο. Και ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ. Ἔχει τόση ἀγάπη που δεν μπορῶ να την περιγράψω σε ἄνθρωπο
Κάνω ἐξομολογηση φαίνεται… λέω, λέω, λέω. Εὐχαριστῶ, τῆς λέω στο αὐτί. Εὐχαριστῶ πού μου το λές. Ἐγώ νομίζω πώς γίνομαι κουραστική. Γιατί… πὼς ὁ Θεός μιλάει μερικές φορές… Πῶ.. Πῶ… αὐτό δεν πρέπει να το λέω. Ντροπή μου, μεγάλη ντροπή. Μόνο να Τον ἀγαποῦμε μποροῦμε. Και ξέρει Αὐτος. Ἀλλά ὄχι να τον ἀκουμπᾶμε. Ἔχει μεγάλη χάρη ὁ Θεὀς. Ἅμα μᾶς ἀφήσει να Τον ἀκουμπήσωμε λίγο… Δόξα Σοι ὁ Θεός
Πῶς ἤταν το ἀγγιγμα Του ; ρωτῶ . Τό ἌΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ; Δέν ὑπάρχει κάτι πιο μεγαλειῶδες στην ζωή μου. Δεν ὑπάρχει πιο μεγάλο, τι να πῶ. Γι αὐτό δεν ὑπάρχουν λόγια Γιάννη μου να το περιγράψεις. Ἤταν το πιό γλυκό ἄγγιγμα στην ζωή μου. Και εὔχομαι να το ἀγγίξει κι ἄλλος κοσμος.Ἤτανε ὅτι πιό γλυκό. Δεν ἔχω νοιώσει κάτι πιο γλυκό, ὁπότε δεν μπορῶ να το περιγρἀψω. Ἦταν πρωτόγνωρο… πρωτόγονο. Πρωτόγονο και πρωτόγνωρο. Και νομίζω πῶς μια φορά το νοιώθεις στην ζωή σου, δεν ἔχει δεύτερη. Ὅτι και να σοῦ συμβεῖ, νομίζω πῶς δεν ἔχει δεύτερη. Αὐτό ἔγινε πέρυσι. Δέν ἔγινε τώρα. Σιγά σιγά το συνειδητοποιῶ. Ἤταν μεγαλειῶδες. Και λέω κάποιος εἶναι στο δωμάτιο. Και κυτάω γύρω γύρω και δεν εἶναι κανείς στο δωμάτιο. Θυμάσαι πῶς ἤμουνα; Δεν ἔτρωγα, δεν σηκωνόμουνα ἀπό το κρεββάτι, πονοῦσα πάαρα πολύ. Ὄχι ὅπως τώρα, τότες πονοῦσα δυνατά. Τώρα δεν πονάω τόσο. Και ἀπό κείνη την μέρα πολύ σιγά και σταδιακά καλυτεύρευα. Γι’ αὐτό δεν το συνειδητοποίησα. Κατάλαβα ὅτι κάτι ἔγινε, ἀλλά ξέρεις δεν ἤταν κάτι συνταρακτικό να πῶ, μ΄ ἀκούμπησε κάτι στην ζωή μου και γίναμε ξαφνικά ὅλα στην ζωή μου διαφορετικά. Πολύ ἀργά και σταθερά ἄρχισα να τρώγω. Ἄρχισα να σηκώνομαι ἀπό το κρεββάτι, ἄρχισα να γίνομαι καλά. Πολύ ἀργά. Ἕνα χρόνο, ἕξι μῆνες. Δεν ξέρω. Δεν συγκράτησα χρόνο γιατί δεν συνειδητοποίησα ἐκείνη την ὦρα τί εἶχει γίνει. Το συνειδητοποίησα ἀργά. Κι ἐκεῖ πού το συνειδητοποίησα τὄχασα. Ἀφέθηκα πάλι. Ἀφέθηκα πάλι στις ἀδυναμίες τοῦ ἀνθρώπου. Κατάλαβες… Ἔτσι εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ξεχνάει. Κι ἐγώ. Πόσο ἐγωιστές εἴμαστε. Και συνέχιζα η ζωή μου να κυλάει σε κανονικούς ρυθμούς, τώρα το ξανασυνειδητοποιῶ. Πιο μεστά. Λέω, Σταυρούλα εἶχες ξεχάσει. Και αὐτό μοῦ τὄπε ὁ γιατρός. Ὄχι για τον Θεό, γιατί ὁ γιατρός αὐτός δεν εἶναι με τον Θεό, ἀλλά κάποια στιγμή που ἔλεγα πώς εἶμαι καλά, να μοῦ κόψει τις θεραπείες και γκρίνιαζα, μου λέει. Ἔχεις ξεχάσει. Και θυμάμαι ὅτι μου τὄπες και σύ, και σύ μοῦ ἔχεις πεῖ αὐτή την κουβέντα ὅτι ἔχω ξεχάσει. Κι ὅταν μου τὄπες κι ἐσύ, λέω ἔχω ξεχάσει. Ἔβαλα τα δύο ξεχάσει μαζί, λέω ἔχουνε δίκιο. Ξαναγίνομαι ἕνα μικρό ἀνθρωπάκι. Και ξεχνάω. Και ξεχνάω. Ὄχι την ἀρρώστια. Μα τον Θεό.»


Ἡ Σταυρούλα, κόρη τοῦ γέροντος Θεοδώρου-Νείλου, ἐκοιμήθη 21 Ἰουλίου 2011, την ἐπομένη τοῦ προφήτη Ἤλιοῦ πού τόσο ἀγαποῦσε. Ἀντί συναξαρίου παραθέτω αὐτούσια ἀπομαγνητοφωνημένα λόγια της, που εἰπώθησαν στο νοσοκομεῖο στις 9 Ἰουνίου, ἐκεῖ στην μεθόριο προς τον Ἀγαπημένο της…. Χριστός Ἀνέστη ἀδερφή και καλή ἀντάμωση.

Αἰωνία της ἡ μνήμη..
Μικρό συναξάρι τοῦ γέροντος Νείλου - π. Θεοδώρου.....


Ἕνας χρόνος ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἐρημίτη π. Θεόδωρου.....
Μνημόσυνο στό Βαλσαμόνερο..
Χριστός Ἀνέστη.


Ἡ μάνα μου ἡ Μαρία...Δίχως τήν εὐχή σου
εἶμαι πολύ ἀδύναμος νά σταθῶ
Μεγάλωσα πολύ
Γιά νά βρῶ μέ τά χελιδόνια
τό δρόμο πίσω
στήν ἄδεια σου ἀγκαλιά

Μαχμούτ Νταρουίς
+ μ. Θεοδόσιος (1908-2000)
Τόνε θυμήθηκα σήμερα πού ἑορτάζει. 
Τόν σμίξαμε σά γυρίζαμε τά βουνά τῆς Κρήτης τό 1990.
Ὁ τελευταῖος ἐρημίτης.
Ἔμοιαζε ἄλλου κόσμου. 
Ὁ λόγος του παραμυθητικός, τελειωμένος. 
Ἅμα δέν κοινωνήσεις νά μήν ξανάρθεις ἐδῶ, 
μέ πρόσταξε στή δεύτερη συνάντηση μας.
Ἤμουνα, λέει, προοδευτικός τότες.
Κάθε φορά πού τόν βλέπω, 
τόν ἔχω φωτογραφία ἀπέναντί μου,
χαίρεται ἡ καρδιά μου.
Ἐκοιμήθη 22 Νοεμβρίου 2000.
Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Δόξα σοι ὁ Θεός.


Εἰς μνήμην τοῦ δούλου σου Θεοδώρου .....Ο ΕΡΑΣΤΗΣ

Μιλοῦσε μιάν ἄλλη γλῶσσα, 

τήν ἰδιάζουσα διάλεκτο μιᾶς λησμονημένης, 
τώρα πλέον, πόλεως, 
τῆς ὁποίας καί ἤτανε, 
ἄλλωστε, 
ὁ μόνος νοσταλγός.

                                          Νικ. Ἐγγονόπουλος
Ἡ μάνα μου, ἡ Μαρία.


Θωρῶ τή μάνα μου νά δύει.
Ἡ ὕπαρξη της μοῦ θυμίζει παιδί.
Καμμιά λογική δέν φτάνει νά ἑξηγήσει 
ὅτι καταλαβαίνω ἤ νοιώθω.
Τό ἀνέσπερο φῶς, τό ἀνέσπερο φῶς,
τό ἄδυτο, πού καταλύει καί ἁγιάζει.
Δόξα σοι ὁ Θεός.


Σήμερο τό πρωί, κρατώντας τό πι, μοῦ κτύπησε τό τζάμι.
Γιάννη... 

Νά σοῦ κάνω φασκομηλιά μάνα ;
Ἡ κ. Δέσποινα..

   ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ

Στό πρόσωπό της,
ἡ γνώση τοῦ θανάτου, αἴσθημα
ἀθανασίας·

ἀπό εὐγενῆ γυναικεία καρτερία,
ἀπό σεμνή ἀνθρώπινη περηφάνεια,
ἀπό τήν προσπάθεια πού δέν φαίνεται
κι εἶναι ἄνθηση πλούσια,
περίσσια, ἀόρατη καί μαζύ φανερή
τῆς ψυχῆς ἀκτινοβολία.

                      Ζωή Καρέλλη


* Τήν συνάντησα στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Ἀκρωτηριανῆς τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Ἀναστασίας νά διακονεῖ στό ἀρχονταρίκι στόν πρωϊνό καφέ. Τί φῶς, τί χαρά Θεέ μου! Ἔμοιαζε κι αὐτή τῆς Παναγίας. Δόξα σοι ὁ Θεός πού ὑπάρχει καί πού δέχτηκε νά τή φωτογραφήσω.
Ὁ κ.Στέλιος, ὁ βοσκός τῶν Ἁστερουσίων...
Τά δάκρυά μου,
ἄς μεθύσουνε τούς Ἀγγέλους σου,
Κύριε.
Σημ. Τόν συνάντησα πρώτη φορά τό 1990. Μέ τήν γυναίκα του ζούσανε οἱ δυό του στό πιό ψηλό χωριό τῶν Ἀστερουσίων. Τότες διάβαζε Ὅμηρο, μάθαινε τή γαλλική γλώσσα καί μᾶς ρωτοῦσε ὅτι δέν βάνει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Τόν συναντῶ κάθε χρόνο στή κορυφή τοῦ Κόφινα, στήν ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀνεβαίνει ἀκόμα κι εἶναι 84 ἐτῶν. Δόξα σοι ὁ Θεός.


μ. Ἱερόθεος...
Εἶμαι.
Δέν μετριέται ἡ ἀλήθεια τοῦ χρόνου
πού φέρνω.


Ζ. Καρέλλη, Ἐνάντια στό χρόνο


Ὁ ἡγούμενος Φιλόθεος, στήν Παναγία τήν Ἀκρωτηριανή.Ἀποῦ 'φελᾶ, παντοῦ 'φελᾶ, λένε στόν τόπο μου.
Ἔτσι 'ναι ὁ 'γούμενος.
Δόξα σοι ὁ Θεός

Ἡ Κατερίνα τῶν σφαγείων


Μοῦ θύμισε τό σάβανο πού ἔπλεκε ἡ Πηνελόπη 
γιά τόν πεθερό της τόν Λαέρτη. 
Τίς μέρες το ἔπλεκε, τίς νύχτες τό ξήλωνε. 
Εἴκοσι χρόνια κοροϊδευε τούς μνηστῆρες.


Ἡ Κατερίνα πλέκει τό ἐργόχειρο γιά 
τήν φίλης της τήν Βούλα, 
δέν γνωρίζω ἄν τό ξεπλέκει τήν νύχτα, 
μά εἶναι τόσο  μεγάλο 
πού θαρρεῖς θά σκεπάσει τόν κόσμο. 
Ἡ Κατερίνα ἔχει καταργήσει τόν χρόνο , 
ἀφοῦ ὁ πόνος τήν ἔχει κάνει ἄγγελο. 
Τώρα ζεῖ στό γηροκομεῖο, 
ἔως  τήν αἰωνιότητα πού μπορεῖ 
νά σημάνουν οἱ καμπάνες τοῦ οὐρανοῦ 
γιά χάρη της. 

Δόξα σοι ὁ Θεός.ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΕΑΤΟΥ

Ἔνοικος κι’ ὀδοιπόρος λίγης στάχτης
Πού ‘χει στα τρίσβαθα τόν σπόρο
Ὠτακουστής τῆς  μουσικῆς
Πού χύνει σέ μποστάνι ἡ νύχτα
Φίλος τοῦ ἀνέμου  καί ὑπηρέτης τῶν πουλιῶν
Δόκιμος Μοναχός τοῦ ἀθέατου
Πού ὅλοι κατάσαρκα φοροῦμε

Θεέ
Πόσο φῶς καί σκοτάδι
ἔχει καθέναν ἀπό μᾶς ;Δημ. Περοδασκαλάκης
Ἀπό τήν συλλογή «ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΟ»


Ἱερομόναχος Ἱερόθεος, 
Μονῆς Ὀδηγητρίας
Ὁ Ἱερομόναχος Εὐτυχιανός
στό βασίλειο του..

Ἐσπερινός Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτήρος , Μάρτσαλο
Οί κοινωνημένοι φίλοι μου, Κωσταντίνος καί Μαρία.

Ἅγιος Ματθαῖος, Σιναϊτῶν
¨Η Κατερίνα τῶν σφαγείων


Tῆς ἐρήμου πολίτης καί ἐν σώματι ἄγγελος..


Στό Βροντίση σήμερο, ὁ Παντελῆς ζοῦσε στόν κόσμο πού ἐμεῖς εἴχαμε ξεχάσει.Ὅ λόγος του ὅπως τό νερό τῆς κρήνης τῆς αὐλῆς καθαρός, κρύσταλλο. Ἡ ἀγάπη του παξιμάδι, ἐλιές, ἕνα ποτήρι κρασί. Μοῦ φάνηκε πώς ὁ Ἅϊ Αντώνης ζοῦσε ἀκόμα ἐκεῖ στ' ἀλήθεια. Τήν ἀγάπη τοῦ μοναστηριοῦ μᾶς μοίραζε ὁ Παντελῆς, καθώς ἐλεγε. .Δόξα σοι ὁ Θεός.

Κ' ἤφερνε ξόμπλια ἀπό μακρά,
πράματα περασμένα
και καταπώς τοῦ σάζασι,
τά  'λεγεν ἕναν ἔνα...


Ἐρωτόκριτος

Οἱ ἀδελφές Ἀσπασία και Νίκη.....Ἄγνώστους προμηθεύουνε
στό Ἄγνωστο τά Ὀνόματα.

Κική Δημουλά


Πῶς νά μιλήσεις γιά τήν χαρά τῆς συνάντησης μέ τέτοιους ἀνθρώπους.......


Οί καί κατά σάρκα ἀδερφοί Μακάριος ὁ ἡγούμενος καί Μιχαήλ ἱερέας.....
Ὁ κ. Χαράλαμπος.....

ὁ φύλακας τῆς Παναγίας...
τοῦ Ἅι Γιώργη τοῦ Καμαριώτη....
Πρός σεαυτόν ἐπανάγου ἄνθρωπε,
γενοῦ καινός ἀντί παλαιοῦ,
και ψυχῆς ἑόρταζε τα ἐγκαίνια.
Ἔως καιρός, ὁ βίος ἐγκαινιαζέσθω σοι,
πάσης πολιτείας ὁδός.
Τα ἀρχαῖα παρῆλθεν,
ἰδού γέγονε τα πάντα καινά.
Τοῦτο τῆ ἑορτή καρποφόρησον,
τήν καλήν ἀλλοίωσιν ἀλλοιούμενος.
Οὕτως ἐγκαινίζεται ἄνθρωπος,
οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν ἐγκαινίων ἡμέρα.

ἀπόστιχα ἐγκαινίωνΠοία τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος ;

Ποία δόξα ἔστηκεν ἐπί γῆς ἀμετάθετος ;

Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντων ὀνείρων ἀπατηλότερα.


Ἰωάννης Δαμασκηνός'Eδώ εἶναι τόπος ἀποξένωσης
Χρόνος πρίν και χρόνος μετά

Τ.S. ElliotTime past and time future
Allow but a little consciousness


t.s.Elliot
Ἄφετε τα παιδία ἔρχεσθαι πρός με και μή κωλύετε αὐτά, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὅς ἐάν μή δέξητε την βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθη εἰς αὐτήν..... Λουκά ιη, 16-17

Στρουθίον μονάζον
λάμπουσα νηψη
Αἴσθηση ἀρρἠτων.

μ. Αἰκατερίνη


Εὶς μνήμην τῆς γιαλίτισσας γιαγιᾶς , τῆς Κατερίνας.........Ἅγιος Ἰωάννης 1990


Posted by Picasa