Πάλι ο ουρανός ανοίγει εδώ την πύλη
Παλι σηκώνει την σημαία
Εμείς μπαίνουμε χωρίς φόβο
Τα μάτια τα πουλια μαζί μας μπαίνουν
...............................................
Και οι νεκροί κάπου γεννιούνται πάλι
Ολούθε μας μαζεύει ο Θεός
Εχουμε χέρια καθαρά και πάμε...Γ. Σαραντάρης
No comments: