εσημειώθη εφ΄ ημίν το φώς του προσώπου σου....
No comments: