Σου χρωστώ έναν πόνο που τον κρύβω
Για να γίνω πιό μεγάλος
Για να γίνω εγώ μεγάλος
Εσύ έρημη μικρή
Για να γίνω εγώ έν΄ άστρο
Εσύ 'εν΄ άστρο σαν τη γή
Γ. Σαραντάρης

No comments: