Μικρό συναξάρι τῷ κοιμηθέντι Γέροντι Ἰωαννικίῳ Ἀνδρουλάκῃ (1924- ἁγ. Νικολάου 2017)

Πλήρης ἡμερῶν ἀνέπτη πρός τόν πόλον
Γέρων πολιός κόμῃ τε καί φρονήσει
ὁ Ἰωαννίκιος ἐν Βαχῷ Βιάννου,
ἁπλοῦς, ταπεινός, θεόφρων τε καί σώφρων,
θεοσεβής βοηθός τε τῶν πασχόντων,
πλήρης ἀγάπης καί ἐλεημοσύνης,
Ἀνανίαν Ὅσιον ὁ ἀναδείξας.                     Δημήτριος παπα-'Εμμανουήλ Δασκαλάκης


No comments: