+ Σιδερὴς Γιώργης (1948-2021), εἰς μνήμην...

 


Τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς σαρακοστῆς μοῦ ἔλεγε· 

Γιάννη, προσπαθῶ καί προσεύχομαι νά συγχωρήσω 

ὅλους πού μέ βασανίσανε. Ὅλους τούς θυμοῦμαι. 

Καί μιλοῦσε γιά τά κάτεργα τήν περίοδο τῆς χούντας.

Εἶχε πέσει στό λουτρό τό πρωί τῆς Κυριακῆς.

Καί μοῦ λέει τήν Δευτέρα· 

ἤμουνα στό λουτρό καί κάποιος μ' ἔσπρωξε. 

Μά ἔνοιωσα ἕνα χέρι νά μέ κρατᾶ κι ἔπεσα σιγά σιγά 

κι οὔτε κτύπησα οὔτε μωλωπίστηκα, 

μόνο πονεῖ τό σῶμα μου ἀπό τό τράνταγμα. 

Δέν ἤθελα νά τό πῶ, μά τό λέω μόνο σ' ἐσένα. 

Τηλεφωνηθήκαμε τήν Πέμπτη. Τελευταία φορά. 

Δέν μποροῦσε νά μιλήσει. Κουραζότανε. 

Τήν Παρασκευή δέν σήκωσε τό τηλέφωνο.

................................

Χριστός Ἀνέστη κασίγνητέ μου Γιώργη Σιδερή...

No comments: