+Γιάννης Ζουγανέλης (1938-2006), τουμπίστας
 

Περιττό νά πῶ ὅτι  κατά τή διάρκεια τῆς διαμονῆς μου στό ἐξωτερικό εἶχα ἀρκετές προτάσεις νά μείνω ἐκεῖ, μέ μισθούς πού ζαλιζόσουνα νά τούς συγκρίνεις μέ τά χρήματα πού ἔπαιρνα ἐδῶ, ἀλλά... δέν ἤθελα, δέν ἤθελα... δέν ἤμουνα γιά ἐξω. Ἐγώ ἀγωνίστηκα στή ζωή μου γιά νά μείνω φτωχός, αὐτό θά σοῦ ἔλεγα, ἀγωνίστηκα, ἀγωνίστηκα στή ζωή μου γιά νά μείνω φτωχός, ἔκανα ἀγώνα. Τά λεφτά τά κάνεις εὔκολα, τήν φτώχεια δέν τήν κατακτᾶς εὔκολα. Αὐτό, χωρίς σχόλια...


https://www.youtube.com/watch?v=rd3qTDxzXQ0&t=1630s

https://www.youtube.com/watch?v=zbvxJ8pA_f8&list=PL0081952ADA10A48A&index=3&t=1s


Ἔχω διαβάζει πολλά, πολλά ΄χω καί γροικίσει, μά τέτοιο λόγο ἀληθινό νά συνταράσσει δέν ἔχω ξανακούσει.  Εὐτυχῶς ὅπου θέλει πνεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, δόξα σοι ὁ Θεός.