Το μόνο ρόδο
είναι τώρα ο Κήπος
οπου τελειώνουν όλες οι αγάπες.....T.S. Eliot
Posted by Picasa

No comments: