Είπες εδώ και χρόνια...
"Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός"
Γ. Σεφέρης
Posted by Picasa

No comments: