Το ξέρεις τι θα πεί να καλαίδάς,
και οι άνεμοι να μην σε βλέπουν....

Γ. Σαραντάρης

No comments: