Χριστός Ανέστη......Χριστιανοί.

1 comment:

Anonymous said...

Αληθώς! κι άς το μισοπιστεύουμε..