Στρουθίον μονάζον
λάμπουσα νηψη
Αἴσθηση ἀρρἠτων.

μ. ΑἰκατερίνηNo comments: