Στό Βροντίση σήμερο, ὁ Παντελῆς ζοῦσε στόν κόσμο πού ἐμεῖς εἴχαμε ξεχάσει.Ὅ λόγος του ὅπως τό νερό τῆς κρήνης τῆς αὐλῆς καθαρός, κρύσταλλο. Ἡ ἀγάπη του παξιμάδι, ἐλιές, ἕνα ποτήρι κρασί. Μοῦ φάνηκε πώς ὁ Ἅϊ Αντώνης ζοῦσε ἀκόμα ἐκεῖ στ' ἀλήθεια. Τήν ἀγάπη τοῦ μοναστηριοῦ μᾶς μοίραζε ὁ Παντελῆς, καθώς ἐλεγε. .Δόξα σοι ὁ Θεός.


No comments: