Κ' ἤφερνε ξόμπλια ἀπό μακρά,
πράματα περασμένα
και καταπώς τοῦ σάζασι,
τά  'λεγεν ἕναν ἔνα...


Ἐρωτόκριτος

No comments: