Οἱ ἀδελφές Ἀσπασία και Νίκη.....Ἄγνώστους προμηθεύουνε
στό Ἄγνωστο τά Ὀνόματα.

Κική Δημουλά


Πῶς νά μιλήσεις γιά τήν χαρά τῆς συνάντησης μέ τέτοιους ἀνθρώπους.......

No comments: