Οί καί κατά σάρκα ἀδερφοί Μακάριος ὁ ἡγούμενος καί Μιχαήλ ἱερέας.....

No comments: