Ὁ κ. Χαράλαμπος.....

ὁ φύλακας τῆς Παναγίας...
τοῦ Ἅι Γιώργη τοῦ Καμαριώτη....

No comments: