Οί κοινωνημένοι φίλοι μου, Κωσταντίνος καί Μαρία.

Ἅγιος Ματθαῖος, Σιναϊτῶν

No comments: