Ὁ Ἱερομόναχος Εὐτυχιανός
στό βασίλειο του..

Ἐσπερινός Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτήρος , Μάρτσαλο

No comments: