Ἱερομόναχος Ἱερόθεος, 
Μονῆς Ὀδηγητρίας

No comments: