μ. Ἱερόθεος...
Εἶμαι.
Δέν μετριέται ἡ ἀλήθεια τοῦ χρόνου
πού φέρνω.


Ζ. Καρέλλη, Ἐνάντια στό χρόνο


No comments: