Ὁ κ.Στέλιος, ὁ βοσκός τῶν Ἁστερουσίων...
Τά δάκρυά μου,
ἄς μεθύσουνε τούς Ἀγγέλους σου,
Κύριε.
Σημ. Τόν συνάντησα πρώτη φορά τό 1990. Μέ τήν γυναίκα του ζούσανε οἱ δυό του στό πιό ψηλό χωριό τῶν Ἀστερουσίων. Τότες διάβαζε Ὅμηρο, μάθαινε τή γαλλική γλώσσα καί μᾶς ρωτοῦσε ὅτι δέν βάνει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Τόν συναντῶ κάθε χρόνο στή κορυφή τοῦ Κόφινα, στήν ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀνεβαίνει ἀκόμα κι εἶναι 84 ἐτῶν. Δόξα σοι ὁ Θεός.


No comments: