+ μ. Θεοδόσιος (1908-2000)
Τόνε θυμήθηκα σήμερα πού ἑορτάζει. 
Τόν σμίξαμε σά γυρίζαμε τά βουνά τῆς Κρήτης τό 1990.
Ὁ τελευταῖος ἐρημίτης.
Ἔμοιαζε ἄλλου κόσμου. 
Ὁ λόγος του παραμυθητικός, τελειωμένος. 
Ἅμα δέν κοινωνήσεις νά μήν ξανάρθεις ἐδῶ, 
μέ πρόσταξε στή δεύτερη συνάντηση μας.
Ἤμουνα, λέει, προοδευτικός τότες.
Κάθε φορά πού τόν βλέπω, 
τόν ἔχω φωτογραφία ἀπέναντί μου,
χαίρεται ἡ καρδιά μου.
Ἐκοιμήθη 22 Νοεμβρίου 2000.
Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Δόξα σοι ὁ Θεός.


No comments: