Ἁγίου Ἀντωνίου, Μ. Ἀπεζανῶν, ὁ π. Νεκτάριος....


Δόξα σοι, τῷ δείξαντι τό φῶς....
No comments: