Ἡ μάνα μου ἡ Μαρία...Δίχως τήν εὐχή σου
εἶμαι πολύ ἀδύναμος νά σταθῶ
Μεγάλωσα πολύ
Γιά νά βρῶ μέ τά χελιδόνια
τό δρόμο πίσω
στήν ἄδεια σου ἀγκαλιά

Μαχμούτ Νταρουίς
No comments: