Ἡ μάνα μου ἡ Μαρία...







Δίχως τήν εὐχή σου
εἶμαι πολύ ἀδύναμος νά σταθῶ
Μεγάλωσα πολύ
Γιά νά βρῶ μέ τά χελιδόνια
τό δρόμο πίσω
στήν ἄδεια σου ἀγκαλιά

Μαχμούτ Νταρουίς




No comments: